REFERENCE

EUROPOLIS je najznačajniji snabdevač betonskim čelikom i betonskom čeličnom armaturom u Srbiji.
više

NOVO

Proizvodnja remenata - tipskih čeličnih montažnih nosača zaštitnih konstrukcija, elemenata primarne tunelske podgrade.
više