Tehnologija

modernatehnologija_03

Moderna tehnologija – Visok kvalitet

Ono što proizvodnju Europolis-a čini izuzetnom su mašine sa novom tehnologijom, gde se kontrola, upravljanje i podešavanje parametara vrši primenom automatskih sistema za upravljanje i kontrolu u procesnoj industriji.

Upravljanje proizvodnim procesima na mašinama za sečenje i oblikovanje armature vrši se pomoću PLC iz Siemensove S7 serije i Beckhoff-a. Operatorsko upravljanje, prenos podataka, podešavanje parametara i monitoring procesa vrši operater na mašini preko integrisanog industrijskog računara.

Centar za kvalitet u čijem sastavu je Laboratorija za kontrolu kvaliteta radi po važećim normativima EU i SRPS na proveri kvaliteta ulaznih materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda.

Oprema na kojoj se vrši ispitivanje je vrhunskog kvaliteta, švajcarskog proizvođača “Walter+bai”, na kojoj je proces ispitivanja potpuno automatizovan, čime je isključena mogućnost uticaja ljudskog faktora na rezultate ispitivanja.

Originalnost i kvalitet svih “Europolisovih” proizvoda Laboratorija potvrđuje izdavanjem Izveštaja o ispitivanju koji se jedino može upotrebiti uz logo “E-bg” utisnut na proizvodima Europolisa.

Na osnovu sprovedenog postupka Akreditacionog tela Srbije, utvrđeno je da Laboratorija ispunjava zahteve međunarodnog standarda ISO/IEC 17025:2006. Time je potvrđena njena osposobljenost i kompetentnost za ispitivanja iz navedenog obima akreditacije i za pružanje usluga trećim licima.

TUNELSKE PODGRADE I GEOTEHNIČKI ANKERI za katalog

anchors
remenata