Sistem kvaliteta

atc_05sgs_03

Od samog osnivanja, „Europolis“ se opredelio da kvalitet bude temelj svih njegovih akcija i aktivnosti, ali na prepoznatljiv način – obezbeđenjem sertifikata za uvedeni međunarodni sistem kvaliteta ISO 9001:2008.

Samo tako kondicioniran, mogao je da ostvari svoju osnovnu poslovnu misiju – ponuditi tržištu, domaćem i inostranom, proizvod (usluge ili građevinski materijal od čelika) vrhunskog, a to znači i lako proverivog, kvaliteta. Vrhunski kvalitet u pružanju usluga u oblasti spoljne i unutrašnje trgovine proizvodima od čelika za građevinarstvo i opremu za industriju (Foreign and domestic trade of iron and steel products constructions industry equipment for industry) potvrđen je dobijanjem svetskog standarda za kvalitet menadžmenta. Ovaj visoki standard kvaliteta potvrdila je internacionalna švajcarska kuća za izdavanje sertifikata SGS Switzerland SA, sa sedištem u Cirihu. U okviru Europolis-a nalazi se i akreditivana Laboratorija Europolis koja pored zadovoljenja sopstvenih potreba za ispitivanjem može pružati usluge i za treća lica. Laboratorija je akreditovana prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006 od strane Akreditacinog tela Srbije.

Pogledati linkove:

SGS Switzerland
Akreditaciono telo Srbije