Binor

binor

Jedan od veoma značajnih proizvoda Europolis – Nove Fabrike, svakako je rešetkasti armaturni nosač – Europolis binor koji s eproizvodi na mašinama EVG FILMOZER Austrija.

Po svojoj konstrukciji, to je prostorni element zbog čega poseduje određenu krutost neophodnu u fazi montaže.

Binor čine dve uzdužne šipke u donjem i jedna u gornjem pojasu koje su međusobno povezane sa dijagonalnim šipkama postupkom elektrootpornog tačkastog zavarivanja.

Europolis binor se proizvodi od hladno valjane glatke (EŽG B500A) ili orebrene (EŽR B500A) čelične žice koja zadovoljava mehaničke osobine propisane standardom SRPS EN 10080:2008

binor big

D1 – Prečnik žice gornjeg pojasa [mm]

D2 – Prečnik žice donjeg pojasa [mm]

D3 – Prečnik žice dijagonala [mm]

H – Nazivna visina [mm], H1=H+6 [mm], prepust 3mm

B – Nazivna širina, B1=B+2D2+2D3 [mm]

T – Korak dijagonale [mm]

L – Dužina nosača [mm]

α – Ugao savijanja dijagonale [˚]

Tabela 1. – Mogućnosti mašine za proizvodnju binora u Europolis – Novoj Fabrici

Tip binora Nazivna visina H Nazivna širina B Prečnik žice Masa
Gornji pojas D1 Donji pojas D2 Dijagonale D3
mm mm mm mm mm kg/m
EB 70-300 58-78 5-14 5-14 4,2-7 izračunava se za svaki tip

 

Napomena:
minimalna dužina nosača L=1200mm
maximalna dužina nosača L=1400mm
dužina binora L mora biti deljiva sa 100
U okviru standardnog proizvodnog programa u Europlos Novoj Fabrici proizvode se dva tipska nosača:

Tabela 2 . Standardni proizvodni program Europolis Nove fabrike

Tip binora Nazivna visina H Nazivna širina B Prečnik žice Masa
Gornji pojas D1 Donji pojas D2 Dijagonale D3
mm mm mm mm mm kg/m
EB 90 90 78 7 7 4,2 1,240
EB 120/A 120 78 7 7 4,0 1,235
EB 120 120 78 7 7 4,2 1,290

Napomena:
Po želji kupca žice gornjeg i donjeg pojasa se mogu rebrovati, dok se dijagonale rade od glatke žice
Standardna dužina binora L=12000mm
Minimalna dužina binora L=1200mm
dužina nosača L mora biti deljiva sa 100
nazivna visina binora je spoljašna visina H koja ne uključuje prepuste od 3mm (ukupna visina H1=H+6mm)
Pored ovih tipskih nosača u Europolis Novoj Fabrici rade se po potrebi i ostali tipovi iz Tabele 1, ali za veće narudžbe

d-003

Primenom rešetkastih armaturnih nosača postiže se ušteda na količini materijala i vremena jer se izbegava dugotrajan rad na ugrađivanju klasičnih armature što samim tim skraćuje vreme građenja objekata. To su u glavnom međuspratne i krovne konstrukcije u visokogradnji kao npr: stamberni objekti, industrijske hale, objekti javnog karaktera (bolnice, škole i sl).

U Novoj Fabrici Europolis vrši se ispitivanje kvaliteta na savijanje i zatezanje kao i kontrola zavarenih spojeva na smicanje. Kao garanciju kvaliteta izdaje se namenski sertifikat.

d-003

Europolis rešetkasti armaturni nosač se pakuje u pakete do 50kom povezane metalnom trakom ili žicom.

Kod naručivanja treba navesti:

Za tipske binore

TIP (EB 90 ili EB 120) x L (dužina binora u mm);
količinu: (željenu masu u kg ili ukupan broj komada)

Za ostale binore iz proizvodnog programa

TIP x H x B x (D1 + 2D2 x 2D3 ) x L
TIP – EB 70 – 300
ukupnu količinu
(željenu masu u kg ili ukupan broj komada)