Čelična šipka hladno valjana

Hladno valjana čelična žica prvorazrednog kvaliteta. Proces ispravljanja i sečenja se vrši na mašinama proizbođača Vitari – Italija.

Od pomenute žice koja ispunjava standard SRPS EN 10080:2008, postupkom ispravljanja i otsecanja na određenu dužinu, izrađuju se dva tipa Europolis čeličnih šipki:

Šipka sa glatkom površinom oznake EŠG, ø4 – ø12 (mm)

Šipka sa rebrovanom površinom oznake EŠR, ø4 – ø12 (mm)

Nazivni prečnik Površina poprečnog preseka Masa
mm cm2 kg/m
4,0 0,126 0,099
4,2 0,139 0,109
4,6 0,166 0,131
5,0 0,196 0,154
5,5 0,238 0,187
6,0 0,283 0,222
6,5 0,332 0,260
7,0 0,385 0,302
7,5 0,442 0,347
8,0 0,503 0,395
8,5 0,567 0,445
9,0 0,636 0,499
9,5 0,709 0,556
10,0 0,785 0,617
10,5 0,866 0,680
12 1,130 0,888

Napomena:
min dužina L=1200 mm,
max dužina=6000 mm

p14

Hladno valjana čelična šipka se koristi u građevinarstvu za ojačavanje betona, izradu raznih oblika armature, npr. uzengija, a u Europolis-Novoj Фabrici koristi se za proizvodnju armaturnih mreža.
Šipke se pakuju u svežnjevima mase do 1000kg i isporučuju zajedno sa Deklaracijom o usaglašenosti kao garancijom kvaliteta.

Europolis rešetkasti armaturni nosač se pakuje u pakete do 50kom povezane metalnom trakom ili žicom.

Kod naručivanja treba navesti:

TIP x d x L

tip šipke – tip EŠG ili tip EŠR)

d – nazivni prečnik šipke (mm)

L – dužina (mm)

ukupnu količinu šipki (kg ili kom)

količinu šipki u svežnju (kg ili kom)