Čelik za armiranje betona – obrađen

Kompanija Europolis u svom sastavu ima savremeni armirački pogon sa mašinama eminetnih proizvođača EVG-Filmozer, Stema.

Betonski ćelik

prečnik (mm)

G (kg/m)

Ø 6

Ø 8

Ø 10

Ø 12

Ø 14

Ø 16

Ø 18

Ø 20

Ø 22

Ø 25

Ø 28

Ø 32

Ø 36

Ø 40

0.222

0.395

0.617

0.888

1.21

1.58

2,00

2.47

2,99

3.85

4.83

6.31

8.00

9,86

Kompanija Europolis u svom sastavu ima savremeni armirački pogon.
Kompanija Europolis u svom sastavu ima savremeni armirački pogon.
1. Prosta armatura (bez savijanja, dužine do 14m)

2. Srednje složena armatura (do dva savijanja)

3. Složena armatura
Visok kvalitet betonskog čelika potvrđuje Deklaracija o usaglašenosti koja se izdaje zajedno sa proizvodom.
Prilikom naručivanja potrebno je dostaviti specifikaciju obrađenog gvožđa.