Farmersko pletivo

binor

U Europolis – Nova Fabrika II proizvodi se farmersko pletivo vrhunskog kvaliteta, na mašinama South Fance Machinery, Novi Zeland.
Farmersko pletivo se izrađuje specijalnim uplitanjem podužnih i poprečnih toplo cinkovanih čeličnih žica ø 2,2mm i krajnjih podužnih žica za zatezanje ø 3,1mm.

Materijal
Osnovni materijal je čelična žica prevučena cinkom čiji je kvalitet propisan standardima SRPS EN 10218-2012; SRPS EN 10244-2:2009.

Mehaničke karakteristike

Zatezna čvrstoća poprečnih žica R ≤ 500N/mm²
Zatezna čvrstoća podužnih žica R m ≤ 850N/mm²
Količina nanosa cinka max. 120gr/m²
Dimenzionalne karakteristike

Prečnik poprečnih žica ø 1,8mm ili ø 2,2mm
Prečnik podužnih žica ø 1,8mm ili ø 2,2mm
Prečnik žica za zatezanje ø 2,2mm ili ø 3,1mm
Visina pletiva (širina) max. 2000mm
Korak poprečnih žica 150mm ili 300mm
Korak podužnih žica 16x50mm + 3x100mm + 2x150mm + 3x200mm
  (osnovna kombinacija – data je u Tabeli 1)
Tip pletiva 2000 / 25 / 150 2000 / 22 / 150 1700 / 22 / 150 1600 / 21 / 150 1500 / 14 / 150
Visina (mm) 2000 2000 1700 1600 1500
Raspored polja-korak

podužne žice (mm)

16×50+3×100+

2×150+3×200

10×50+6×100+

2×150+3×200

14×50+3×100+

2×150+2×200

12×50+5×100+

2×150+1×200

4×50+4×100+

2×150+3×200

Broj podužnih žica 25 22 22 21 14
Korak popreč. žica (mm) 150 150 150 150 150
ø podužne žice (mm) 2,2 / 3,1 2,2 / 3,1 2,2 / 3,1 2,2 / 3,1 2,2 / 3,1
ø poprečne žice (mm) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
 

Napomena: Pored navedenih kombinacija u Tabeli 1 moguće su i druge varijante, koje su ograničene konstruktivnim mogućnostima mašine.

Farmersko pletivo se koristi za ograđivanje autoputeva, farmi, vinograda, lovišta…
Proizvodnja, isporuka i kontrola kvaliteta Europolis farmerskog pletiva je propisana standardom SRPS EN 10223-5:2013.
Europolis Farmersko pletivo isporučuje se u rolnama dužine 50m.