Obradjeno gvoždje

Kompanija Europolis u svom sastavu ima savremeni armirački pogon sa mašinama eminetnih proizvođača EVG-Filmozer, Stema.

Glatko betonsko gvožđe

prečnik (mm)

G (kg/m)
Ø 6

Ø 8

Ø 10

Ø 12

Ø 14

Ø 16

Ø 18

Ø 20

Ø 22

Ø 25

Ø 28

Ø 32

Ø 36

Ø 40

0.222

0.395

0.617

0.888

1.208

1.578

1.998

2.466

2.984

3.853

4.834

6.313

7.990

9.860

Rebrasto betonsko gvožđe

prečnik (mm)

G (kg/m)
Ø 6

Ø 8

Ø 10

Ø 12

Ø 14

Ø 16

Ø 18

Ø 20

Ø 22

Ø 25

Ø 28

Ø 32

Ø 36

Ø 40

0.228

0.405

0.633

0.911

1.242

1.621

2.288

2.520

3.058

3.951

4.956

6.474

8.200

10.117

Kompanija Europolis u svom sastavu ima savremeni armirački pogon.
Kompanija Europolis u svom sastavu ima savremeni armirački pogon.
1. Prosta armatura (bez savijanja, dužine do 14m)

2. Srednje složena armatura (do dva savijanja)

3. Složena armatura
Visok kvalitet hladno valjane čelične žice proizvedene u Europolis – Novoj Fabrici potvrđuje i obavezni atest koji se izdaje zajedno sa proizvodom.
Prilikom naručivanja potrebno je dostaviti specifikaciju obrađenog gvožđa.