Armaturna mreža u procesu proizvodnje

Od Europolis glatke ili Europolis orebrene hladno valjane čelične žice međusobno ukrštene pod pravim uglom, a zatim spojene elektrootpornim zavarivanjem na mestu ukrštanja, proizvodi se visokokvalitetna Europolis armaturna mreža.

Ovu mrežu osim vrhunskih mehaničkih karakteristika, posebno odlikuje kvalitet vara koji omogućava specijalno konstruisana mašina za novu vrstu elektrootpornog zavarivanja.

Bez obzira na način manipulacije Europolis armaturnim mrežama, naročito tokom njenog utovara, transporta i istovara, ne može doći do pucanja vara.

Armaturnu mreža se proizvodi na mašinama najpoznatijih proizvođača u ovoj branši: Schlater Švajcarska, EVG Austrija.

 

Asortiman

U okviru proizvodnog programa Europolis armaturnih mreža moguće su mnogobrojne kombinacije uzdužnih i poprečnih žica (Ø 4 - Ø 12) i rastojanja 50 - 250 mm, (uzdužni korak min 100) pri čemu je ponuđen sledeći asortiman:

Mehaničke karakteristike

Europolis zavarena armaturna mreža se izrađuje od


čije su mehaničke karakteristike propisane standardom SRPS C.B6.013:

konvencionalni napon tečenja minimum σ02= 500 N

mm 2
zatezna čvrstoća (granica kidanja) minimum σM= 560 N

mm 2
relativno izduženje minimum σ10=6%

Brošura

Primena

U građevinarstvu zavarene armaturne mreže imaju veoma široku primenu: u visokogradnji (temelji, ploče, zidovi, stepeništa), u niskogradnji (putevi, mostovi, potporni zidovi, tuneli), hidrotehnici (brane, kanali) i dr.

Kvalitet

Proizvodnja, isporuka i kontrola kvaliteta Europolis zavarene armaturne mreže je propisana standardom SRPS U. M1.091. U Europolis-Novoj Фabrici kontrola kvaliteta mreža vrši se ispitivanjem isečenih uzoraka (poprečnih i uzdužnih) šipki na zatezanje - SRPS EN 10002-1 i savijanje SRPS C.A4.005, i ispitivanjem nosivosti zavarenih spojeva.