Kompanija Europolis u svom sastavu ima savremeni armirački pogon sa mašinama eminetnih proizvođača EVG-Filmozer, Stema.

Asortiman

Glatko betonsko gvožđe

prečnik (mm)

G (kg/m)
Ø 6
Ø 8
Ø 10
Ø 12
Ø 14
Ø 16
Ø 18
Ø 20
Ø 22
Ø 25
Ø 28
Ø 32
Ø 36
Ø 40
0.222
0.395
0.617
0.888
1.208
1.578
1.998
2.466
2.984
3.853
4.834
6.313
7.990
9.860
Rebrasto betonsko gvožđe

prečnik (mm)

G (kg/m)
Ø 6
Ø 8
Ø 10
Ø 12
Ø 14
Ø 16
Ø 18
Ø 20
Ø 22
Ø 25
Ø 28
Ø 32
Ø 36
Ø 40
0.228
0.405
0.633
0.911
1.242
1.621
2.288
2.520
3.058
3.951
4.956
6.474
8.200
10.117

Primena

Kompanija Europolis u svom sastavu ima savremeni armirački pogon.

Obrada

U našem armiračkom pogonu možemo obraditi sve profile betonskog gvožđa počev od:

  • Glatkog betonskog gvožđa Ø 5 - Ø 40 mm
  • Rebrastog betonskog gvožđa Ø 5 - Ø 40 mm


Osnovni način obrade armature:

  1. ispravljanje i sečenje na meru
  2. savijanje na meru
  3. uzengije

Osnovna prednost mašinski ispravljene armature ogleda se u tome što ovakva armatura nema dodatnih zaostalih napona, koji se javljaju pri izvlačenju armature reduktorom ili kamionom.
Mašinski obrađena armatura ima neuporedivo bolje mehaničke osobine od “ručno“ obrađene.

Tipovi savijene armature

1. Prosta armatura (bez savijanja, dužine do 14m)

 
2. Srednje složena armatura (do dva savijanja)

 
3. Složena armatura

 

Kvalitet

Visok kvalitet hladno valjane čelične žice proizvedene u Europolis - Novoj Fabrici potvrđuje i obavezni atest koji se izdaje zajedno sa proizvodom.

Brošura

Naručivanje

Prilikom naručivanja potrebno je dostaviti specifikaciju obrađenog gvožđa.